Quy Định, Quy Chế Thưởng Phạt Nhân Viên Công Ty Thăng Long

23/04/2022 Thông Báo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 001/NQQĐ/TL/2015
 
QUY ĐỊNH THƯỞNG – PHẠT
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG
 
I. QUY CHẾ KHEN THƯỞNG:
1. Hình thức khen thưởng:
a/. Nêu gương trước toàn thể nhân viên công ty quyết định khen thưởng (Kèm theo hiện kim từ 200.000 đồng đến 2.500.000 đồng).
b/. Tăng cấp bậc, tăng lương, chức vụ.

2. Đối tượng khen thưởng: Là toàn thể cán bộ bộ nhân viên công ty.
3. Trường hợp khen thưởng:

 • Tùy theo trường hợp cụ thể, trưởng phòng có trách nhiệm đề xuất Ban Giám Đốc ra quyết định khen thưởng cho nhân viên đạt thành tích công tác.
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập công lớn trong việc nâng cao uy thế Công ty.
 • Có ý chí phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong công việc nâng cao hiệu quả công tác.

II. HÌNH THỨC KỸ LUẬT:
1. Hình thức kỹ luật:

 • Lần 1: Nhắc nhở. (yêu cầu chấp hành và thực hiện chấn chỉnh ngay).
 • Lần 2: Nhắc nhở + Phạt tiền. (trường hợp nặng sẽ chuyển mục tiêu hoặc đình công tác).
 • Lần 3: Sa thải. (Ngừng hợp đồng lao động), Xử lý theo quy định công ty.

2. Đối tượng kỷ luật: Là toàn thể cán bộ nhân viên công ty.
3. Mức phạt:
a. Phạt tiền: Từ 20% – 100% tiền phụ cấp (Tương đương 200,000đ – 2,500,000đ).
b. Đình chỉ công tác: Mức phạt tối thiểu 01 đến 07 ngày và không được hưởng lương trong thời gian đình chỉ.
c. Sa thải: Hình thức kỷ luật cao nhất nhân viên bị sa thải được thanh toán toàn bộ lương cho những ngày đã làm, và sẽ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp, phụ cấp nào. Ban giám đốc sẽ trực tiếp xem xét ra quyết định cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả, tổn thất lớn cho công ty hoặc những tái phạm nhiều lần không có ý thức sửa chữa phấn đấu.

Các lỗi vi phạm cụ thể như sau:

 1. Nhận ca trực có mùi rượu, bia hoặc tổ chức uống rượu bia tại mục tiêu.
 2. Sử dụng chất cấm, chất kích thích trong khung giờ làm việc.
 3. Mặt đồng phục sai quy định (Bỏ áo ngoài quần, Không mang cầu vai, Không mang thắt lưng, Không mang giày, trong khung giờ làm việc.
 4. Mặt quần Jean (không phải quần tây xanh đen hoặc đen):
 5. Mặt đồ không phải đồng phục công ty phát:
 6. Đi trễ quá 15 phút so với giờ làm việc hoặc về sớm so với giờ làm việc có khả năng ảnh hưởng việc kinh doanh khách hàng:                       
 7. Bỏ ca trực không lý do, không báo chỉ huy:
 8. Khách hàng phản ánh đúng hoặc yêu cầu đổi:
 9. Tự ý nghỉ hơn 3 ngày không lý do: Công ty sa thải, không giải quyết chế độ.
 10. Làm mất mát hư hao tài sản công ty hoặc của khách hàng: Nhân viên tự chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.
 11. Nghỉ việc, nghỉ phép không viết đơn hoặc xin phép đúng quy định công ty.
 12. Và một số trường hợp phát sinh gây ảnh hưởng thương hiệu công ty.

 

– Việc xử lý kỷ luật và biện pháp chế tài sẽ do đề xuất của phòng điều hành nhân sự công ty.
– Tất cả trường hợp trên vi phạm quá 03 lần sẽ chuyển mục tiêu hoặc cho nghỉ việc vì không đáp ứng được nhu cầu công việc.
 
4. Căn cứ xử phạt và thẩm quyền phạt vi phạm:
a. Căn cứ xử phạt: Việc xử phạt vi phạm phải dựa trên văn bản (Biên bản vi phạm và quyết định phạt do trưởng bộ phận lập) trình lên ban giám đốc xét duyệt.
Biên bản phải có chữ ký xác nhận người bị vi phạm và người lập biên bản hoặc người làm chứng.
b. Thẩm quyền xử phạt: Ban giám đốc có quyền ra quyết định áp dụng đối với mọi hình thức phạt. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký, yêu cầu tất cả nhân viên trong phòng ban thực hiện theo đúng quy định.
 
 
 
 
 
Note: Tất cả thông báo được ban hành trên website công ty là tài sản sở hữu của công ty và tất cả nội dung điều được phê duyệt bởi Ban Giám đốc / HĐTV công ty Thăng Long. 
icon icon