Quy Chế Lương, Thưởng, Phụ Cấp, Các Ngày Lễ Tết, Chế Độ Nghỉ Việc Nghỉ Phép Tại Công Ty

02/05/2022 Thông Báo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP, CÁC NGÀY LỄ TẾT,

CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC NGHỈ PHÉP TẠI CÔNG TY

 

1. Ngày Chi Lương Định Kỳ:
 • Lãnh lương: vào ngày mười (10) hàng tháng.

2. Chế Độ Làm Việc Cho Ngày Lễ Tết:
 • Làm việc các ngày Lễ sẽ được X2 (nhân hai) số giờ làm việc.
 • Làm việc các ngày Tết Nguyên Đán sẽ được X3 (nhân ba) số giờ làm việc.
2.1./ Các ngày nhân hai lương (X2):
 • Ngày Tết Tây (01/01).
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3).
 • Ngày Giải Phóng Miền Nam (30/4).
 • Ngày Quốc Tế Lao Động (01/5).
 • Ngày Quốc Khánh (02/9).
2.2./ Các ngày nhân ba lương (X3):
 • Ngày Tết Nguyên Đán X3 từ ngày: Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3.

3. Lương và Chế Độ Của Nhân Viên Được Tính:

 • Lương cơ bản 01 giờ làm việc = 16,000 vnđ (nhân tổng số giờ làm việc sẽ ra tiền công).
 • Phụ cấp năng suất chuyên cần hiệu quả công việc: từ 300,000 – 4,500,000 vnđ/tháng.
 • Phụ cấp khác: Sẽ được thỏa thuận tùy theo nhu cầu công việc của mục tiêu.
 • Lương tăng ca: Được tính là 24,000 vnđ/ giờ.

Ví dụ: Lương nhân viên 6,500,000đ/Ca 12h/30 công, Trong đó:

 • Lương CB: 5,760,000đ
 • Phụ cấp năng suất: 440,000đ
 • Phụ cấp chuyên cần: 300,000đ

4. Trường Hợp Nhân Viên Nghỉ Trong Tháng:

 • NLĐ Nghỉ 01 ngày: giảm 01 ngày công thực tế làm việc và 100,000đ phụ cấp chuyên cần.
 • NLĐ Nghỉ 02 ngày: giảm 01 ngày công thực tế làm việc và 200,000đ phụ cấp chuyên cần.
 • NLĐ Nghỉ 03 ngày: giảm 03 ngày công thực tế làm việc và 300,000đ phụ cấp chuyên cần.
 • NLĐ Nghỉ từ 04 ngày trở lên sẽ mất các khoản phụ cấp năng suất và phụ cấp chuyên cần trong tháng đó.
 • Nếu NLĐ thường xuyên nghỉ từ 03 ngày/tháng thì phòng Điều hành công ty xem xét tính hiệu quả công việc của nhân viên và đưa ra các phương án xử lý tốt nhất.

5. Ngày Giải Quyết Chế Độ Nghỉ Việc: Ngày 20 của tháng tiếp đến khi nghỉ việc.
Nhân viên nghỉ việc phải trả lại cho công ty các khoản: Thẻ tên, giấy chứng nhận nghiệp vụ, chứng nhận PCCC, các loại logo trên áo và các dụng cụ được cấp phát trong quá trình làm việc trước đó, trước khi giải quyết chế độ nghỉ việc.

6. Đối Với Nhân Viên Mới Vào Làm Việc (tháng đầu tiên): Công ty sẽ chi ứng tiền như sau:

 • Làm đủ 07 ngày sẽ được ứng 500,000đ và làm đủ 15 ngày sẽ ứng 1,000,000đ.
 • Từ tháng thứ 2 sẽ áp dụng theo quy định chung của công ty.

7. Các Chế Độ Khác:
Theo quy định công ty và theo hợp đồng lao động đã ký kết.
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Tất cả thông báo được ban hành trên website công ty là tài sản sở hữu của công ty và tất cả nội dung điều được phê duyệt bởi Ban Giám đốc / HĐTV công ty Thăng Long. 
icon icon