Quy Chế Lương, Thưởng, Phụ Cấp, Lễ Tết, Chế Độ Nghỉ Việc Tại Công Ty

02/05/2022 Thông Báo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 001/NQQĐ/TL/2015
 

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP, CÁC NGÀY LỄ TẾT,

CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC TẠI CÔNG TY

 

1. Ngày lãnh lương: ngày 10 hàng tháng (thực lãnh sẽ được trừ tất cả các khoản nợ và vi phạm kỷ luật trước đó).
 
2. Ngày giải quyết chế độ nghỉ việc: ngày 15 của tháng tiếp đến khi nghỉ việc, nhân viên nghỉ việc phải trả lại cho công ty các khoản: Thẻ tên, giấy chứng nhận, các loại logo trên áo, và các dụng cụ được cấp phát trong quá trình làm việc trước đó, trước khi giải quyết chế độ.
Lưu ý: Yêu cầu gửi trả lại tất cả các khoản mục mà công ty đã cấp trước ngày 15 hoặc ngày 15. Nếu trường hợp gửi trả sau ngày 15 thì sẽ được chuyển ngày nhận lương nghỉ việc sang ngày 25 của tháng đó.

3. Làm việc các ngày Lễ Tết: Làm ngày Lễ sẽ được X2 (nhân hai) số giờ làm việc, và X3 (nhân ba) đối với các ngày Tết nguyên đán.

Các ngày nhân hai lương:
 • Ngày Tết Tây (1/1)
 • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3)
 • Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4)
 • Ngày Quốc tế Lao động (1/5)
 • Ngày Quốc Khánh (2/9)
Các ngày nhân ba lương:
 • Ngày tết nguyên đán (mùng 1, mùng 2, mùng 3, Mùng 4)

 

4. Lương và chế độ của nhân viên được tính điều như sau:

 • Lương 01 giờ làm việc = 16,000 vnđ (nhân tổng số giờ làm việc sẽ ra tiền công).
 • Phụ cấp năng suất chuyên cần hiệu quả công việc: từ 300,000 – 2,500,000vnđ/tháng.
 • Phụ cấp khác: Sẽ được thỏa thuận tùy theo nhu cầu công việc của mục tiêu.

 

5. Trường hợp nhân viên nghỉ phép:

Hình thức tình giảm năng suất và chuyên cần như sau:

 • Nghỉ 01 ngày giảm 01 ngày công thực tế làm việc và -100,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ 02 ngày giảm 02 ngày công thực tế làm việc và -200,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ 03 ngày giảm 03 ngày công thực tế làm việc và -300,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ 04 ngày giảm 04 ngày công thực tế làm việc và -500,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ rơi vào các ngày Lễ/Tết sẽ giảm 1 ngày công và – nhân 1,5 phụ cấp.

 

6. Trường hợp ngày chi lãnh lương: Các trường hợp chi phát lương cố định vào ngày 10 hàng tháng nhưng có thể sẽ sớm hơn 01 ngày hoặc trễ 01 ngày do biến động rơi vào ngày làm việc thứ 7, chủ nhật và lễ trong năm.

 
 
 
 
Note: Tất cả thông báo được ban hành trên website công ty là tài sản sở hữu của công ty và tất cả nội dung điều được phê duyệt bởi Ban Giám đốc / HĐTV công ty Thăng Long. 
icon icon