Quy Chế Lương, Thưởng, Phụ Cấp, Các Ngày Lễ Tết, Chế Độ Nghỉ Việc Nghỉ Phép Tại Công Ty

02/05/2022 Thông Báo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 001/NQQĐ/TL/2015
 

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP, CÁC NGÀY LỄ TẾT,

CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC NGHỈ PHÉP TẠI CÔNG TY

 

1. Ngày lãnh lương định kỳ: ngày 10 hàng tháng (thực lãnh sẽ được trừ tất cả các khoản nợ và vi phạm kỷ luật trước đó).

 

2. Chế độ làm việc cho các ngày Lễ Tết:
 • Làm việc các ngày Lễ sẽ được X2 (nhân hai) số giờ làm việc.
 • Làm việc các ngày Tết sẽ được X3 (nhân ba) đối với các ngày Tết nguyên đán.
Các ngày nhân hai lương (X2):
 • Ngày Tết Tây (01/01)
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3)
 • Ngày Giải Phóng Miền Nam (30/4)
 • Ngày Quốc Tế Lao Động (01/5)
 • Ngày Quốc Khánh (02/9)
Các ngày nhân ba lương (X3):
 • Ngày Tết Nguyên Đán (mùng 1, mùng 2, mùng 3)

 

3. Lương và chế độ của nhân viên được tính điều như sau:

 • Lương cơ bản 01 giờ làm việc = 16,000 vnđ (nhân tổng số giờ làm việc sẽ ra tiền công).
 • Phụ cấp năng suất chuyên cần hiệu quả công việc: từ 300,000 – 3,500,000 vnđ/tháng.
 • Phụ cấp khác: Sẽ được thỏa thuận tùy theo nhu cầu công việc của mục tiêu.
 • Lương tăng ca = lương cơ bản x 1,5 ( Ví dụ: 16,000 x 1,5 = 24,000đ)

 

4. Trường hợp nhân viên nghỉ phép:

 • Nghỉ 01 ngày, giảm 01 ngày công thực tế làm việc và -100,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ 02 ngày, giảm 02 ngày công thực tế làm việc và -200,000đ phụ cấp.
 • Nghỉ 03 ngày, giảm 03 ngày công thực tế làm việc và -300,000đ phụ cấp.

 

5. Ngày giải quyết chế độ nghỉ việc: ngày 25 của tháng tiếp đến khi nghỉ việc, nhân viên nghỉ việc phải trả lại cho công ty các khoản: Thẻ tên, giấy chứng nhận, các loại logo trên áo, và các dụng cụ được cấp phát trong quá trình làm việc trước đó, trước khi giải quyết chế độ.
Lưu ý: Yêu cầu gửi trả lại tất cả các khoản mục mà công ty đã cấp trước ngày 25.
 
 
 
 
Note: Tất cả thông báo được ban hành trên website công ty là tài sản sở hữu của công ty và tất cả nội dung điều được phê duyệt bởi Ban Giám đốc / HĐTV công ty Thăng Long. 
icon icon