THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ỨNG VÀ PHÁT LƯƠNG TẠI CÔNG TY THĂNG LONG

11/10/2023 Thông Báo
Iso
 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BẢO VỆ THĂNG LONG
THANG LONG SECURITY SOLUTION CO., LTD
 
TB Số: 45/TBNB/STL/2023
Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 10 năm 2023
 
 
V/v: Thay đổi thời gian phát lương cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty
 
Kính gửi: Toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Thăng Long;
 
Nhằm thuận tiện cho việc kiểm soát nội bộ và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động trên toàn hệ thống công ty về thời gian nhận lương. Nay Ban Tổng giám đốc Công ty TNHH Giải Pháp Bảo vệ Thăng Long xin thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty với nội dung cụ thể như sau:
 
Kể từ chu kỳ nhận lương của tháng 10/2023, Công ty sẽ thực hiện giải chi lương hai lần / tháng cụ thể:
  • Lần 1: Ứng lương vào ngày ba (03) ngày đầu tháng. Số tiền ứng từ 1,000,000 vnd.
  • Lần 2: Giải chi lương vào ngày mười (10) hàng tháng.
Ví dụ cụ thể:
Lương của một người lao động trung bình 7,000,000 vnd/tháng thì sẽ nhận như sau:
  • Ngày 03: Nhận 1,000,000 vnd.
  • Ngày 10: Nhận 6,000,000 vnd.
Văn bản này được áp dụng và sẽ thay thế cho tất cả văn bản trước đây có liên quan.
Trân trọng thông báo !
                                                                                 BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                                                                                (Đã ký)
 
icon icon