Phiếu Thông Tin Ứng Viên | Nội Dung Cấp Phát Đồng Phục

14/05/2023 Thông Báo

PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

 

1./ PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN TỰ GHI:

 

Họ và tên:…………….     Quốc tịch:………………     Năm sinh:……………     Giới tính:………………

Số CCCD:…………….                   Ngày cấp:…………….                Nơi cấp:……………. 

Địa chỉ HKTT:……………. 

Chổ ở hiện tại:……………. 

Trình độ văn hóa:…………….     Trình độ chuyên môn:…………….      Chứng chỉ khác:……………. 

Chiều cao:…………….            Cân Nặng:…………….                Kinh nghiệm bảo vệ:……………. 

Số điện thoại:…………….         Trình trạng hôn nhân:…………….     Phương tiện đi lại:……………. 

Có tiền án, tiền sự, dị tật, hình xâm  gì không:……………. 

Họ tên người thân:…………….                            Số điện thoại:……………. 

Địa chỉ hiện tại:……………. 

Trình trạng hồ sơ (liệt kê ra hết):……………. 

Người giới thiệu bạn vào công ty:……………. 

Công ty bạn từng làm 1:…………….                              Lý do nghỉ:……………. 

Công ty bạn từng làm 2:…………….                             Lý do nghỉ:……………. 

 

2./ PHẦN DÀNH PHÒNG ĐIỀU HÀNH NHÂN SỰ:

Điều động về mục tiêu:…………….    Thời gian làm việc:…………….

Địa chỉ:……………. 

Thời gian nhận việc:……………. 

Lương thử việc:…………….       Lương chính thức:……………. 

Chế độ khác:……………. 

 

3./ CÁC KHOẢN CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC:

Stt

Nội dung cấp phát

Số lượng

ĐVT

Giá tiền

Ghi chú

Nhân viên nhận đồng phục

1

Áo bảo vệ

 

Cái

140,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

2

Quần bảo vệ

 

Cái

100,000

 

3

Cầu vai

 

Cập

25,000

 

4

Nón bv có logo

 

Cái

40,000

 

5

Nón bảo vệ (thường)

 

Cái

30,000

 

6

Thắc lưng

 

Cái

40,000

 

7

Giày

 

Đôi

240,000

 

8

Cà vạt

 

Cái

30,000

 

9

Bảng tên nhựa

 

Cái

20,000

Làm lại lần 2

10

 

 

 

 

 

                               …………………, ngày …… tháng …… năm 202……         

icon icon